Papadoekie Peter

Papadoekie Peter

Het levensverhaal van Peter draait om zijn traumatische jeugdervaringen waarin de suïcide van zijn moeder de familie totaal ontwricht heeft. Peter is de oudste van de vijf kinderen die het gezin op dat moment telt, waarbij de jongste nog een baby is. Alle kinderen zijn getekend door hun ervaringen en ook Peter heeft het zwaar gehad met verslaving en depressie. Hij ging werken in de zorg als verpleegkundige. Na een ongeluk kwam er een ommekeer en sindsdien heeft hij dingen kunnen verwerken en zet zich nu meer in als ervaringswerker. Ook houdt hij zich bezig met herziening van de geestelijke gezondheidszorg, metname ook via de kunst en muziek. Een thema hierbij is suïcide als keuze en niet als taboe. Schrijven en zingen is voor hem altijd helend geweest. Als oudste probeert hij zich te ontfermen over zijn familieleden.